Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » TEORETISKA STUDIER » Ledarskap och företagsamhet » Kvalitetsutveckling

Kvalitetsutveckling

Utförandeplaner
Kod: BA14LF02
Namn: Kvalitetsutveckling
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- känner till kvalitetsterminologi och centrala metoder för kvalitetshantering och -utveckling
- innehar beredskap för kvalitetsutveckling inom det egna verksamhetsområdet ur ett helhetsperspektiv
- kan fungera som sakkunnig i frågor rörande kvalitet
- kan beakta hållbar utveckling i arbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen