Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » TEORETISKA STUDIER » Ledarskap och företagsamhet

Ledarskap och företagsamhet

Utförandeplaner
Kod: BA14LF
Namn: Ledarskap och företagsamhet
SP totalt: 7
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4: 4    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- har grundläggande insikter i de centrala psykologiska faktorernas inverkan på och konsekvenser för människan i arbetslivet samt känner till arbetslagstiftning
- har insikter i administration inom klinisk laboratorieverksamhet
- har grundläggande insikter i företagsamhet
- innehar beredskap för kvalitetsutveckling
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen