Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » TEORETISKA STUDIER » Vård- och biomedicinsk laboratorievetenskap » Vårdvetenskap

Vårdvetenskap

Utförandeplaner
Kod: BA14LV02
Namn: Vårdvetenskap
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 2    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har grundläggande kunskap om människan, hälsan, vården och världen som vårdvetenskapens fundament
- förstår betydelsen av vårdprocesstänkande och dess tillämpning inom vårdarbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen