Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » TEORETISKA STUDIER » Vård- och biomedicinsk laboratorievetenskap » Biomedicinsk laboratorievetenskap och etik

Biomedicinsk laboratorievetenskap och etik

Utförandeplaner
Kod: BA14LV01
Namn: Biomedicinsk laboratorievetenskap och etik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har grundläggande insikter i biomedicinsk laboratorievetenskap och dess relation till andra vetenskaper
- har grundläggande insikter i vårdetik och i kliniska laboratorieverksamhetens etik samt i professionell och juridisk etik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen