Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till bioanalytiker » TEORETISKA STUDIER » Vård- och biomedicinsk laboratorievetenskap

Vård- och biomedicinsk laboratorievetenskap

Utförandeplaner
Kod: BA14LV
Namn: Vård- och biomedicinsk laboratorievetenskap
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 2    År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har grundläggande insikter i människan, hälsan, vården och världen som vårdvetenskapens fundament samt har grundläggande insikter i biomedicinsk laboratorievetenskap och dess relation till andra vetenskaper
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen