Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Marknadsföringsfärdigheter » Kommunikationen

Kommunikationen

Utförandeplaner
Kod: FE10MK03
Namn: Kommunikationen
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna
-förstår kommunikationens betydelse och skapar aktivt relationer till inre och yttre intressenter också i den globala affärsmiljön
-förstår grundförutsättningarna för en effektiv marknadskommunikation
-kan tillämpa de yrkesetiska principerna och behövlig lagstiftning i marknadskommunikation
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen