Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Marknadsföringsfärdigheter » Kunden

Kunden

Utförandeplaner
Kod: FE10MK01
Namn: Kunden
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-kan identifiera och beskriva företagets kundprocesser
-förstår grundförutsättningarna för skapande av kundrelationer
-kan analysera företagets kundpotential
-kan presentera kundinformation skriftligt, muntligt och visuellt
-kan utveckla sin förståelse för kundrelationernas betydelse för företaget
-förstår kulturskillnadernas betydelse vid skapande av kundrelationer
-förstår principerna för en kundorienterad verksamhet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen