Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Marknadsföringsfärdigheter

Marknadsföringsfärdigheter

Utförandeplaner
Kod: FE10MK
Namn: Marknadsföringsfärdigheter
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 15    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
-tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt
-kan lyssna till andra och presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
-behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna
-har förmåga att kritiskt bedöm information och gestalta helheter
-förstår och kan utnyttja principerna för en kundorienterad verksamhet
-innehar fördjupat affärskunnande i marknadsföring
-kan utveckla affärsprocesser
-kan tillämpa företagsekonomiska teorier för innovativ problemlösning
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen