Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Professionellt språkbruk » Global English

Global English

Utförandeplaner
Kod: FE10PS04
Namn: Global English
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Gem Engelska
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-har central kännedom på engelska om möten och förhandlingar, företagskommunikation, projektarbete och relaterade dokument, mångkulturella och globala arbetsmiljöer, interkulturell kommunikation
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen