Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » VALFRIA YRKESSTUDIER » Marknadsföring » Den moderna detaljhandeln

Den moderna detaljhandeln

Utförandeplaner
Kod: FE10MF12
Namn: Den moderna detaljhandeln
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-förstår principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet och har beredskap till företagande
-känner till samhälleliga påverkningsmöjligheter som kan stöda ett detaljhandelsföretag i dess utveckling
-känner till huvudprinciperna för detaljhandelns verksamhet och ledning och har beredskap för att leda arbete inom branschen
-känner till detaljhandelns verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap inom detaljhandeln
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen