Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

 

Introduktion till högskolestudier

Utförandeplaner
Kod: YH10IN01
Namn: Introduktion till högskolestudier
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Inga
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
- känner till undersökningsprocessen
- kan söka och kritiskt värdera information
- kan planera, genomföra och evaluera processer
- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
- kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar: Innehåll
• Studiefärdigheter och AHOT
• Undersökningsmetodik
• Informationskompetens
• Projekthantering, 50 % av kursen


Litteratur och material
•http://moodle.novia.fi – för lärare
•http://verktyg.novia.fi – för studerande


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen