Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Främmande språk

Främmande språk

Utförandeplaner
Kod: FE10SP
Namn: Främmande språk
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Språkstudier motsvarande 2:a stadiets läroplan
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt,
muntligt och visuellt genom att utnyttja olika
kommunikationsstilar på ett främmande språk
- inser vikten av kunskaper i språk och kultur för effektiv kommunikation inom affärsvärlden
-förstår kulturskillnader och kan samarbeta med personer
från andra kulturer
- behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar: Studerande antas avlägga 6 studiepoäng av ett valfritt främmande språk.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen