Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » VALFRIA YRKESSTUDIER » Redovisning » Investering

Investering

Utförandeplaner
Kod: FE10RV12
Namn: Investering
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- kan göra en investeringsplan
- behärskar investeringsbedömning
- kan uppgöra investeringskalkyler
- kan göra och tolka känslighetsanalys
- har kunskap om planering, hantering och kostnadsuppföljning av investeringsprojekt
- kan värdera investeringens betydelse också ur etisk och miljösynvinkel
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen