Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » VALFRIA YRKESSTUDIER » Redovisning » Revision

Revision

Utförandeplaner
Kod: FE10RV08
Namn: Revision
SP totalt: 3-9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- har insikter i god revisionssed, revisionsmetoder, rapportering och revisionslagstiftning
- förstår betydelsen av intern kontroll
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen