Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » VALFRIA YRKESSTUDIER » Redovisning » Bokföring och bokslut

Bokföring och bokslut

Utförandeplaner
Kod: FE10RV01
Namn: Bokföring och bokslut
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- behärskar bokföring och uppgörande av bokslut
- förstår betydelsen av bokslutsplanering
- kan i sin verksamhet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen