Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » VALFRIA YRKESSTUDIER » Marknadsföring » Marknadsföring av upplevelser och evenemang

Marknadsföring av upplevelser och evenemang

Utförandeplaner
Kod: FE10MF11
Namn: Marknadsföring av upplevelser och evenemang
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-förstår kulturskillnader och kan samarbeta över kulturgränserna
-kan utveckla tjänsteprocesser och tillämpa kvalitetstänkande
-kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
-kan inleda lönsamma och kundorienterade utvecklingsprojekt
-behärskar kommunikationssituationer i möten med kunder
-kan produktifiera upplevelser och evenemang
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar: Tillsammans med utbildningsprogrammet för kulturproducentskap och utbildningsprogrammet för turism


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen