Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » VALFRIA YRKESSTUDIER » Marknadsföring » Design management

Design management

Utförandeplaner
Kod: FE10MF10
Namn: Design management
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-kan med hjälp av Design Management påverka företagets brand genom att leda helhetsplaneringen av kommunikationen, produkten och omgivningen i en marknad där produkterna tekniskt liknar varandra i allt högre grad och behöver differentieras för att motsvara kundernas önskemål
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar: Tillsammans med utbildningsprogrammet i formgivning


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen