Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » VALFRIA YRKESSTUDIER » Marknadsföring » Visuell kommunikation

Visuell kommunikation

Utförandeplaner
Kod: FE10MF09
Namn: Visuell kommunikation
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-förstår kulturskillnadernas betydelse i visuell kommunikation
-kan tillämpa teorier om grafisk kommunikation för innovativ problemlösning
-kan presentera budskap visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
-kan samarbeta i multiprofessionella arbetsgrupper
-kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik
-kan söka och hantera information och bedöma den kritiskt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar: Tillsammans med utbildningsprogrammet i formgivning


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen