Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » VALFRIA YRKESSTUDIER » Marknadsföring » Partnerskap och nätverk

Partnerskap och nätverk

Utförandeplaner
Kod: FE10MF08
Namn: Partnerskap och nätverk
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-känner till huvudprinciperna för hur organisationer och kunder organiseras i nätverk
-har beredskap för att leda partnerskap och nätverk
-kan lära sig med andra och dela med sig kunskap i sitt nätverk
-klarar av ständig förändring och förmår se och utnyttja olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
-förstår kulturskillnader och kan samarbeta med personer från andra kulturer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen