Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » VALFRIA YRKESSTUDIER » Marknadsföring » Marknadsföring inom vald bransch

Marknadsföring inom vald bransch

Utförandeplaner
Kod: FE10MF07
Namn: Marknadsföring inom vald bransch
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-förstår principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet i den valda branschen
-känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som finns och kan stöda ett företag att utvecklas genom förnyad/förstärkt marknadskommunikation
-känner till den valda branschen, dess verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen