Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » VALFRIA YRKESSTUDIER » Marknadsföring » Att leda varumärken

Att leda varumärken

Utförandeplaner
Kod: FE10MF05
Namn: Att leda varumärken
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- kan presentera ett budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- kan de yrkesetiska principerna inom varumärkesarbete
- behärskar kommunikationssituationer vid arbete med varumärken
- kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik som är centrala för arbete med varumärken
- känner till grunder och metoder och har kunskap för att undersöka effekter av varumäkesinsatser
- förstår principerna för hur varumärken har effekter på företagsverksamhet
- innehar kunnande om att leda varumärken inom marknadsföring
-kan tillämpa varumärkesteorier för innovativ problemlösning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen