Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » VALFRIA YRKESSTUDIER » Marknadsföring » Integrerad marknadskommunikation

Integrerad marknadskommunikation

Utförandeplaner
Kod: FE10MF04
Namn: Integrerad marknadskommunikation
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt arbete
-förstår betydelsen av att använda integrerad marknadskommunikation i förhållandet till intressenterna
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen