Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » VALFRIA YRKESSTUDIER » Marknadsföring » Utveckla och leda kundrelationer

Utveckla och leda kundrelationer

Utförandeplaner
Kod: FE10MF02
Namn: Utveckla och leda kundrelationer
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- kan planera, organisera och utveckla kundrelationer
- kan lyssna till kunder och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- behärskar kommunikationssituationer vid kundmöten
- förstår principerna för en lönsam kundrelationer
- utvecklar beredskap att leda kundrelationer
- innehar fördjupat affärskunnande om kundrelationer
- kan tillämpa teorier om kundrelationer för innovativt kundtänkande
- kan inom arbetslivet tillämpa den senaste kunskapen om kundrelationer
- kan utveckla kundrelationer och tillämpa kundtänkande
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen