Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » VALFRIA YRKESSTUDIER » Marknadsföring » Jag som marknadsförare

Jag som marknadsförare

Utförandeplaner
Kod: FE10MF01
Namn: Jag som marknadsförare
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-utvecklar sina förutsättningar för att jobba som marknadsförare
-kan arbeta etiskt och socialt ansvarsfullt
-har förmåga att utveckla personlig kvalifikationer och kompetenser
-tillägnar sig företagsamhet som ett sätt att leva och verka
-utvecklar sin identitet som marknadsförare
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen