Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Professionellt språkbruk » Yritysviestintä

Yritysviestintä

Utförandeplaner
Kod: FE10PS01
Namn: Yritysviestintä
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: GEM Finska
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget område
- förstår kommunikationens betydelse och skapar aktivt relationer till såväl inre som yttre intressenter också inom den globala affärsmiljön.
- kan delta i och arbeta med ett företags kommunikation och förstår kommunikationens betydelse för företagets framgång.
- kan skriva olika texter som ingår i affärskommunikation
- kan inhämta material ur aktuella källor, vetenskapliga texter, samt gruppera materialet, skriva rapporter och marknadsföringsbrev till olika målgrupper samt presentera både skriftligt och muntligt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen