Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Professionellt språkbruk » Professional English

Professional English

Utförandeplaner
Kod: FE10PS03
Namn: Professional English
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: GEM Engelska
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- klarar av organisationspresentation och försäljningstal för olika målgrupper och kan redogöra resultat med hjälp av årsredovisning
- klarar av att skriva centrala dokument på professionell engelska, är medveten om stilskillnader och kan använda olika stilar i kommunikation
- kan förstå det centrala i artiklar, texter och nyheter som relaterar till det egna yrkesområdet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen