Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Professionellt språkbruk » Företagskommunikation

Företagskommunikation

Utförandeplaner
Kod: FE10PS02
Namn: Företagskommunikation
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Svenska GEM
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- skaffar sig kunskap om organisationskommunikation och fördjupar sin kommunikativa kompetens med avseende på arbetslivet
- kan delta i och arbeta med ett företags/en organisations kommunikation och förstår kommunikationens betydelse för organisationens framgång
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen