Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Professionellt språkbruk

Professionellt språkbruk

Utförandeplaner
Kod: FE10PS
Namn: Professionellt språkbruk
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: AGEM kurs i svenska, finska, engelska
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
-behärskar skriftligt och muntligt minst ett främmande språk
som behövs för arbetsuppgifter i den egna branschen och
för att utveckla dem
-kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt,
muntligt och visuellt genom att utnyttja olika
kommunikationsstilar
-behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna
inom sitt eget område
-förstår kulturskillnader och kan samarbeta med personer
från andra kulturer
-förstår kommunikationens betydelse och skapar aktivt
relationer till såväl inre som yttre intressenter också inom
den globala affärsmiljön
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen