Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Affärslivets juridik

Affärslivets juridik

Utförandeplaner
Kod: FE10AJ
Namn: Affärslivets juridik
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2: 3    År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- kan lösa problem och ta ansvar för sin egen verksamhet
- kan identifiera avtalsrättsliga problem
- kan tillämpa gällande lagstiftning i Finland och internationellt
- kan utnyttja andra rättskällor
- förstår effekterna av de juridiska begränsningarna
- förstår den centrala problematiken i olika avtalsrättsliga situationer
- förstår kommunikationens betydelse
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen