Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Ledarskap & Management » Human Resource Management

Human Resource Management

Utförandeplaner
Kod: FE10LM03
Namn: Human Resource Management
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-vet hur organisering och ledning av personalresursen hänger ihop med företagets verksamhet, mål och strategi
-kan analysera olika organisationers personalstrategi i förhållande till organisationens mål och verksamhet
-känner till olika personalutvecklingsprocesser och belöningssystem
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen