Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Ledarskap & Management » Ledarskap

Ledarskap

Utförandeplaner
Kod: FE10LM02
Namn: Ledarskap
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-känner till ledarskapets olika uppgifter och former i förhållande till individ, team och organisation
-vet vad det innebär att leda människor och kan använda sig av olika metoder för konflikthantering och kommunikation
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen