Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Ledarskap & Management

Ledarskap & Management

Utförandeplaner
Kod: FE10LM
Namn: Ledarskap & Management
SP totalt: 18
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3: 12    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
-kan i sin verksamhet tillämpa värdegrunden och de yrkesetiska principerna för sin egen bransch
-tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt i ledarskapssituationer
-kan tillämpa principerna för hållbar utveckling
-tar andra människor i beaktande
-behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna både skriftligt och muntligt
-känner till huvudprinciperna för organisationernas verksamhet och ledning och har beredskap för att leda arbete
-känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
-kan planera och organisera verksamhet
-förstår kulturskillnader och kan samarbeta med personer från andra kulturer
-kan handla resultatinriktat och förstår hur individen påverkar arbetsgemenskapen
-förstår kommunikationens betydelse och skapar aktivt relationer till yttre och inre intressenter också inom den globala affärsmiljön
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen