Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Ekonomiprocesser och lönsam företagsverksamhet » Nationalekonomi

Nationalekonomi

Utförandeplaner
Kod: FE10EP04
Namn: Nationalekonomi
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-förstår betydelsen av en samhällsekonomisk helhetssyn i företagens verksamhet
-känner till de centrala nationalekonomiska begreppen och teorierna samt särdragen inom den internationella ekonomin
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen