Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Ekonomiprocesser och lönsam företagsverksamhet » Intern redovisning

Intern redovisning

Utförandeplaner
Kod: FE10EP02
Namn: Intern redovisning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-kan i sin verksamhet tillämpa värdegrunden och de yrkesetiska principerna på sin egen bransch
-behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna
-kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i redovisning
-kan söka, producera och hantera information som handlar om intern redovisning och har förmåga att kritiskt bedöma relevanta delar i helheten
-förstår principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet och har beredskap till företagande
-kan identifiera och beskriva företagets kärnprocesser och förstår hur företagsekonomins olika delområden påverkar varandra
-förstår grundförutsättningarna för en lönsam affärsverksamhet och kan analysera företagets verksamhet och dess risker
-behärskar den grundläggande teorin i intern redovisning
-kan uppgöra grundläggande kalkyler och budgeter
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen