Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Ekonomiprocesser och lönsam företagsverksamhet

Ekonomiprocesser och lönsam företagsverksamhet

Utförandeplaner
Kod: FE10EP
Namn: Ekonomiprocesser och lönsam företagsverksamhet
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 24    År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
-kan tillägna sig ett företagsamt och utvecklande arbetssätt och kan lösa problem och fatta beslut i sitt arbete
-förstår principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet och har beredskap till företagande
-känner till det samhälleliga och ekonomiska kopplingarna inom organisationer som är verksamma i den egna branschen
-känner till samhälleliga påverkningsmöjligheter för att kunna utveckla den egna branschen
-kan identifiera och beskriva företagets kärnprocesser samt förstår hur företagsekonomins olika delområden påverkar varandra
-förstår växelverkan mellan företaget och dess omvärld samt tillägnar sig företagsamhet som ett sätt att leva och verka
-förstår grundförutsättningarna för en lönsam affärsverksamhet och kan analysera företagets verksamhet och dess risker
-kan handla resultatinriktat och förstår hur individen påverkar arbetsgemenskapen
-förstår kommunikationens betydelse och skapar aktivt relationer till såväl inre som yttre intressenter också i den globala affärsmiljön
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen