Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Teamarbete och projektkunnande » Projekt

Projekt

Utförandeplaner
Kod: FE10TP01
Namn: Projekt
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-känner till projektverksamhetens delområden och kan delta i projektuppgifter
-kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
-tar andra människor i beaktande och kan lyssna till andra
-tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt
-kan planera, genomföra, rapportera, presentera och utvärdera utvecklingsprojekt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen