Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Teamarbete och projektkunnande

Teamarbete och projektkunnande

Utförandeplaner
Kod: FE10TP
Namn: Teamarbete och projektkunnande
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 15    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- kan lära sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
- kan planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet
- kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
- förstår principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
- kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen