Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Utbildning i företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Vägen till framgång i studier

Vägen till framgång i studier

Utförandeplaner
Kod: FE10FS
Namn: Vägen till framgång i studier
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 12    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
-kan utveckla sitt eget kunnande och se vilka utvecklingsbehoven är
-känner sin egen inlärningsstil och har förmågan att lära sig självständigt och att utveckla sin egen inlärningsstil
-kan lära sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
-klarar av förändringar och förmår se och utnyttja olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
-kan planera, organisera och utveckla sin egen verksamhet
-kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
-känner till grunder och metoder inom forsknings- och utvecklingsverksamhet samt kan genomföra småskaliga forsknings- och utvecklingsprojekt genom att tillämpa den information som finns i branschen
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen