Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Fastighetskunskap » Fastighetssystemet

Fastighetssystemet

Utförandeplaner
Kod: BYV14FK01
Namn: Fastighetssystemet
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Vitsord 1: känner till begreppet fastighet och fastighetssystemet I Finland
Vitsord 3: förstår fastighetssystemets betydelse för samhället och bestämmelserna om överlåtelse av fast egendom
vitsord 5: behärskar fastighetsystemets användning i olika sammanhang och känner till inskrivning och pantsättning av fastigheter och särskilda rättigheter
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Lantmäteriteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen