Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Fastighetskunskap

Fastighetskunskap

Utförandeplaner
Kod: BYV14FK
Namn: Fastighetskunskap
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2: 0    År 3: 0    År 4: 0    År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: - Förstår och känner till lagstiftning rörande fastighetsteknik och kan tillämpa dess principer i praktiken
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnadsteknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen