Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Produktion » Produktionsteknik 1

Produktionsteknik 1

Utförandeplaner
Kod: BYV14PR03
Namn: Produktionsteknik 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: - behärskar arbetarskyddet på byggarbetsplatsen (5) och kan kvalitetsstyrningen (3)
- kan byggarbetsplatsplanering inklusive miljö - och avfallslagstiftningen ur byggnadsproduktions synvinkel (3)
- känner till metoder och processer inom byggnadssanering (1)
- kan bedöma eventuella miljöproblem i byggnader (1)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnadsteknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen