Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Produktion » Byggnadsekonomi

Byggnadsekonomi

Utförandeplaner
Kod: BYV14PR01
Namn: Byggnadsekonomi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Kostnadskalkylering:
(1) Känner till hur man mäter ut mängder och arbetstid beräknas.
(3) Kan mäta ut mängder enligt Rakennuskustannusten menekit.
(5) Kan mäta ut mängder enligt Rakennuskustannusten menekit och prissätta samt anpassa till rådande kostnadsnivå.

Konsultverksamhet:
(1) Känner till allmänna konsultavtal KSE95 och avtals- och debiteringsformer för konsultverksamhet.
(3) Kan ta ut föreskrifter ur de allmänna konsultavtal KSE95 och känner till avtals- och debiteringsformer för konsultverksamhet.
(5) Kan tillämpa de allmänna konsultavtal KSE95 och förstår avtals- och debiteringsformerna för konsultverksamhet.

Projekteringsledning:
(1) Känner till skedena i projekteringsprocessen, parter och kan göra en grov tidsplan för ett projekt.
(3) Har en grundinsikt i projekteringsprocesserna, tidsplanering och hur projekteringsprojekt kan styras.
(5) Har en insikt i projekteringsprocesserna, hur projekteringsprojekt kan styras och kan göra en rimlig projekttidplan..

- känner till byggherrens uppgifter, rättigheter och skyldigheter
- är förtrogen med projektledarens uppgifter och ställning
- känner till avtalsjuridiken och avtalstekniken
- kan leda byggprojekt och har insikter om ekonomi
- förstår hur kvaliteten inverkar på kostnadsbildningen
- kan planeria och styra produktionen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnadsteknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen