Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Produktion

Produktion

Utförandeplaner
Kod: BYV14PR
Namn: Produktion
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 0    År 2: 3    År 3: 9    År 4: 0    År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: - känner till byggherrens, projektledarens och entreprenörens uppgifter
- känner till avtalsjuridiken
- kan leda projekt så att ställda mål för ekonomi och kvalitet uppnås
- förstår hur kvaliteten inverkar på kostnadsbildningen
- kan utföra kostnadskalkylering i olika byggnadsskeden
- får grundläggande kunskaper om företagsverksamhet
- får kunskaper om säkerhetsfrågor för arbetsledning
- får kunskaper om byggnadsmaskiner och maskintekniska anläggningar
- får en inblick i hur man i parktiken utför olika faser i byggnadsprocessen
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnadsteknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen