Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Planering » CAD

CAD

Utförandeplaner
Kod: BYV14PL03
Namn: CAD
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: DEL1:
(1) Kan använda de 20 vanligaste funktionerna.
(3) Kan använda fler än 25 funktioner, och ta in och exportera andra avbildningar.
(5) Behärskar största delen av rit- och redigeringsfunktionerna, kan och ta in och exportera andra avbildningar..

Byggritningar:
(1) Kan rita enkla kartor/ritningar och göra layouter med textruta.
(3) Kan rita kartor/ritningar, och känner till anvisningar för grafik och olika ritningar, samt kan göra layouter med textruta som block.
(5) Kan rita korrekta kartor/ritningar, samt kan göra layouter med textruta som block med attributtext

DEL2:
Terräng- och byggnadsmodeller och skapa ritningar
(1) i enkla former
(3) kan dessutom göra en del inställningar
(5) Kan konstruera och rendera en detaljerad modell

Kartbaserat ritande:
(1) Kan rita enkla planer i digitalt kartmaterial
(3) Kan rita och redigera i digitalt kartmaterial.
(5) Kan rita och redigera i digitalt kartmaterial på yrkesmässigt vis

Makron i AutoCAD:
(1) Kan skapa enkla skript och macron
(3) Kan skapa en menyfunktion för ett automatisera en serie av kommandon
(5) Kan ställa i ordning funktioner som automatisera nyttiga kommandon
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnadsteknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen