Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Planering

Planering

Utförandeplaner
Kod: BYV14PL
Namn: Planering
SP totalt: 17
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 8    År 2: 3    År 3: 6    År 4: 0    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: - känner till tillståndsförfarandet i Finland
- kan skissa fram lösningar för vanliga småhus och radhus
- kan utföra korrekta ritningar med 2D- och 3D-program
- har grundläggande kunskaper om olika stomtyper, grunder och takkonstruktioner
- känner till principerna för fukt- och värmeisolering, byggnadsakustik och brandskydd
- kan utföra enkel brandteknisk planering
- kan uppgöra en byggnadsbeskrivning
- har grundläggande kunskaper om kommunal markplanering
- är förtrogen med kommunal anläggningsteknik och kan rita enkla planer
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnadsteknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen