Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Grundstudier (gemensamma) » Ekonomi och arbetsliv

Ekonomi och arbetsliv

Utförandeplaner
Kod: BYV14EA
Namn: Ekonomi och arbetsliv
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1    År 2: 6    År 3: 8    År 4: 0    År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnadsteknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen