Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Grundstudier (gemensamma) » Matematik

Matematik

Utförandeplaner
Kod: BYV14MA
Namn: Matematik
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 9    År 2: 6    År 3: 0    År 4: 0    År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Den studerande kan inom olika områden analysera, formulera och lösa problem med hjälp av matematiska beräkningar
• Den studerande har tillägnat sig ett analytiskt tänkesätt samt har beredskap att ta till sig nya begrepp och slutledningsmetoder
• Den studerande kan använda olika datorbaserade hjälpmedel för att analysera ett datamaterial
• Den studerande förstår sambandet mellan matematikens teori och tillämpning inom olika områden inom teknik och naturvetenskaper
• Den studerande har en god matematisk grund för att inhämta nya kunskaper inom sin egen bransch
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Allmänna ämnen, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen