Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Grundstudier (gemensamma) » Språk

Språk

Utförandeplaner
Kod: BYV14SK
Namn: Språk
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2: 3    År 3: 3    År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: - kan sammanställa språkligt korrekta också krävande texter både för sitt yrkesområde och för samhällslivet, samt iaktta rådande standard
- har beredskap att skriftligt dokumentera ett omfattande undersökningsprojekt
- behärskar den muntliga kommunikationens olika områden
- kan uttrycka sig ledigt både muntligt och skriftligt i de flesta situationer som uppkommer i arbetslivet och på fritiden
- känner till central terminologi från egen bransch och kan tillgodogöra sig huvudinnehållet i facktext
- har insikter i interkulturella skillnader
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnadsteknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen