Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

Utbildning i el- och automationsteknik (240 SP)

Examen: YH-examen inom teknik
Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

45 SP
ELA14SK     15 SP
TKV14SV01

SvenskaDen studerande:

– kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav

– känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem

– är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
1
3    3 SP
TKV14FI01

FinskaStuderanden

- kan utrycka sig tydligt (5), relativt flytande (3) och nöjaktigt (1) både muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer

- behärskar mångsidigt (5), bra (3) och någorlunda (1) den centrala allmänna och allmäntekniska terminologin

- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda och bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift
2
 3   3 SP
TKV14FI02

IngenjörsfinskaStuderanden

- klarar sig mycket bra (5), bra (3) och nöjaktigt (1) i allmänna, yrkesmässiga och branschspecifika situationer

- uttrycker sig enligt situationens krav tydligt och säkert (5), i det stora hela bra (3) och nöjaktigt (1).

- kan förstå samt flytande och mångsidigt (5), relativt väl (3) och behjälpligt (1) skriva arbetslivets meddelanden, brev, rapporter och dokument.
1
  3  3 SP
TKV14EN01

EngelskaStuderanden

- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet

- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur

- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill

- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
  3  3 SP
TKV14EN02

IngenjörsengelskaStuderande

-kan förstå och använda engelska inom det egna yrkesområdet på ett nöjaktigt sätt (1) / relativt väl (3) / flytande och mångsidigt (5)

-kan presentera delar av sitt yrkesområde på ett nöjaktigt sätt (1) / relativt väl (3) / flytande och mångsidigt (5)

-kan förstå och skriva arbetsrelaterade brev och meddelanden på ett nöjaktigt sätt (1) / relativt väl (3) / flytande och felfritt (5)

-har insikter i interkulturella skillnader och deras betydelse i affärssammanhang
1
   3 3 SP
TKV14MA     15 SP
TKV14MA013    3 SP
TKV14MA023    3 SP
TKV14MA033    3 SP
TKV14MA043    3 SP
TKV14MA05 3   3 SP
ELA14EN     15 SP
TKV14IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande

- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil

- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke

- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
1
1    1 SP
TKV14FE01  3  3 SP
TKV14RE01  3  3 SP
TKV14LEA01  5  5 SP
TKV14TR01  3  3 SP
Yrk

Gemensamma yrkesstudier

75 SP
ELA14FK     9 SP
ELA14FY013    3 SP
ELA14FY02  3  3 SP
ELA14KE01 3   3 SP
ELA14MA     6 SP
ELA14MA01 3   3 SP
ELA14MA02 3   3 SP
ELA14ET     39 SP
ELA14ET013    3 SP
ELA14ET023    3 SP
ELA14ET033    3 SP
ELA14ET04 3   3 SP
ELA14ET05 3   3 SP
ELA14ET063    3 SP
ELA14ET076    6 SP
ELA14ET083    3 SP
ELA14ET09

Energiteknikse bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
ELA14ET10 3   3 SP
ELA14ET113    3 SP
ELA14ET12 3   3 SP
ELA14IT     21 SP
ELA14IT01

Datorsystemse bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
ELA14IT026    6 SP
ELA14IT03

Internetteknikse bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
3    3 SP
ELA14IT04 3   3 SP
ELA14IT05

Nätverkse bifogad pdf-fil


Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
ELA14IT06

Databasteknikse bifogad pdf-fil


Kärnkompetenser
1
 3   3 SP

Yrkesstudier: Elkraftsteknik

60 SP
ELA14EA     15 SP
ELA14EA01 3   3 SP
ELA14EA02 3   3 SP
ELA14EA03 6   6 SP
ELA14EA04

Ställverkse bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
ELA14EI     15 SP
ELA14EI01  3  3 SP
ELA14EI02  3  3 SP
ELA14EI03  6  6 SP
ELA14EI04  3  3 SP
ELA14EK     15 SP
ELA14EK01

ElanvändningSe bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
   6 6 SP
ELA14EK02

ElstabilitetSe bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
ELA14EK03   3 3 SP
ELA14EK04

ElöverföringSe bifogad pdf-fil
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
ELA14SS     15 SP
ELA14SS01  3  3 SP
ELA14SS02  3  3 SP
ELA14SS03  3  3 SP
ELA14SS04  3  3 SP
ELA14SS05  3  3 SP

Yrkesstudier: Automationsteknik

60 SP
ELA14PT     15 SP
ELA14PT01 6   6 SP
ELA14PT02 3   3 SP
ELA14PT03 6   6 SP
ELA14AD     15 SP
ELA14AD01  3  3 SP
ELA14AD02  3  3 SP
ELA14AD03  6  6 SP
ELA14AD04  3  3 SP
ELA14RE     15 SP
ELA14RE01  3  3 SP
ELA14RE02  6  6 SP
ELA14RE03  3  3 SP
ELA14RE04  3  3 SP
ELA14ST     15 SP
ELA14ST01   3 3 SP
ELA14ST02

StyrsystemSe bifogade pdf-fil
Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
ELA14ST03   3 3 SP
ELA14ST04   6 6 SP

YRKESSTUDIER: INFORMATIONSTEKNIK

60 SP
ELA14SU     15 SP
ELA14SU01

Datasäkerhetse bifogad pdf-fil


Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
ELA14SU02 3   3 SP
ELA14SU03 3   3 SP
ELA14SU04 3   3 SP
ELA14SU05 3   3 SP
ELA14AM     15 SP
ELA14AM01  5  5 SP
ELA14AM02  5  5 SP
ELA14AM03  5  5 SP
ELA14PR     15 SP
ELA14PR01  3  3 SP
ELA14PR02  3  3 SP
ELA14PR03  3  3 SP
ELA14PR04  6  6 SP
ELA14IS     15 SP
ELA14IS01   3 3 SP
ELA14IS02

Operativsystemse bifogad pdf-fil


Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
ELA14IS03

Mobila systemse bifogad pdf-fil


Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
ELA14IS04   3 3 SP
ELA14IS05

Webbsystemse bifogad pdf-fil


Kärnkompetenser
1
   3 3 SP
Val

Valfria studier

15 SP
Pra

Praktik

30 SP
ELA14AP101010  30 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
ELA14LP   15 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen