Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, Vasa (Ingenjör) » Yrkesstudier (gemensamma) » Produktion » Kostnadskalkylering

Kostnadskalkylering

Utförandeplaner
Kod: BYV14PR04
Namn: Kostnadskalkylering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: - har en helhetsbild av när, var och hur kostander uppstår (1) i ett byggnadsprojekt och förstår orsaken till detta (3)
- kan ta fram material- och arbetsmängder enligt direktiven i Ratu (3)
- kan självständigt kalkylera kostander för ett byggprojekt (5)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen